Leermiddelen1-23-8LespakkettenSchoolreizenVacaturesNieuwsMusicalsTheaterApps1-23-8

Liesje leerde Lotje lopen

Proefles Laat maar Lezen

Vakgebied & deelgebied: taal, stellen, creatief schrijven, taalbeschouwing
Doelgroep: groep 3 en 4
Tijdsduur: 30 minuten
Benodigdheden: pen en papier
Producent: Stichting Beeldend Onderwijs

Meer proeflessenAbonnement aanvragen

Inhoud
De kinderen verzinnen zoveel mogelijk woorden die allitereren en schrijven met die woorden een klein versje.
(Een zogenaamd 1-2tje. Een 1-2tje bestaat uit 1 zin  die in 2 regels wordt opgeschreven en die ook nog eindrijm heeft)

De dunne dokter duwde de dikke dame door de draaideur. Liesje leerde Lotje lopen langs de Lange Lindelaan. De kat krabt de krullen van de trap. Met melk meer mans.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal kan hieronder worden bekeken.

open de digibordles

korte lesbeschrijving

volledige lesbeschrijving

Meer informatie over Laat maar Leren.
Laat maar Leren is onderdeel van de Stichting Beeldend Onderwijs; een non profit organisatie ter bevordering van cultuureducatie. Laat maar Leren biedt twee methodes:

- Laat maar Zien, de methode voor beeldend onderwijs

- Laat maar Lezen, de methode voor creatief schrijven

Beide methodes hebben dezelfde uitgangspunten, gebaseerd op de procesgerichte didactiek.
Ga naar de website Laat maar Leren voor meer informatie. |
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

twitter32x32.png Volg Laat maar Leren en Laat maar Zien via Twitter of Facebook | Volg Laat maar Lezen via Twitter of Facebook